Advokatska kancelarija Vujović

 

Mr Žarko Vujović, advokat, rođen 8. juna 1964. godine u Prištini, Srbija; Završio Pravni fakultet; Poslediplomske studije krivični smer na temu Podstrekavanje kao oblik saučesništva pod mentorstvom dr Zorana Stojanovića i više kurseva međunarodnog prava.

U pravnoj struci 20 godina, najvećim delom u Vojsci Srbije i Crne Gore gde je obavljao sledeće dužnosti: Sudija Vojnog suda; Sekretar Vojnodisciplinskog suda; Pomoćnik komandanta za pravne poslove u 3. Armiji i Zamenik i pomoćnik vojnog pravobranioca.

Objavio je više stručnih radova i publikacija:
- Podstrekavanje kao oblik saučesništva;
- Radnja podstrekavanja;
- Povrat, otežavajuća okolnost;
- Odgovornost profesionalnih vojnih lica;
- Zahtev za obeštećenje van spora, procesna pretpostavka;
- Radnja službenog lica, osnov za naknadu štete itd.

Oženjen je i ima sina Stefana.

Od decembra 2003. godine registrovan kao advokat pri Advokatskoj komori Niš Specijalnost - interesna područja: Pravo EU, krivično pravo, građansko pravo, privredno pravo. Zastupanje pred sudovima i upravnim organima ...