Zakoni i propisi

 

Krivični zakonik Rebublike Srbije
Novi zakonik o krivicnom postupku Republike Srbije
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivicnog dela Republike Srbije
Novi zakon o parnicnom postupku Republike Srbije
Zakon o drzavnom premeru i katastru Republike Srbije
Zakon o opstem upravnom postupku Republike Srbije
Zakon o radu Republike Srbije
Porodicni zakon Republike Srbije
Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima Republike Srbije
Saobracajni prekrsaji i kazneni poeni u Republici Srbiji
Zakon o nasledjivanju Republike Srbije
Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije
Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu mobingu Republike Srbije
Zakon o ustavnom sudu Republike Srbije
Zakon o drzavljanstvu Republike Srbije
Zakon o zastiti potrosaca Republike Srbije
Ustav Republike Srbije
Zakon o izvrsenju i obezbedjenju Republike Srbije
Zakon o izvrsnom postupku Republike Srbije
Zakon o hipoteci Republike Srbije
Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija Republike Srbije
Zakon o prekrsajima Republike Srbije
Zakon o odgovornosti proizvodjaca za stvari sa nedostatkom Republike Srbije
Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srbije
Zakon o zadrugama Republike Srbije
Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije
Zakon o javnom informisanju Republike Srbije
Zakon o trgovini Republike Srbije
Carinski zakon Republike Srbije
Zakon o stecaju Republike Srbije
Zakon o dopunama zakona o prometu nepokretnosti Republike Srbije
Zakon o zastiti stanovnistva od izlozenostiduvanskom dimu Republike Srbije
Zakon o vazdusnom saobracaju Republike Srbije
Zakon o ministarstvima Republike Srbije
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srbije
Zakon o popisu stanovnistva domacinstva i stanova Republike Srbije
Zakon o upravnim sporovima Republike Srbije
Zakon o narodnoj banci Srbije Republike Srbije
Zakon o maloletnim uciniocima krivicnih dela i krivicnopravnoj zastiti maloletnih lica
Zakon o pravosudnoj akademiji Republike Srbije
Zakon o odrzavanju stambenih zgrada Republike Srbije
Zakon o sprecavanju nasilja i nedolicnog ponasanja na sportskim priredbama Republike Srbije
Zakon o finansijskom lizingu Republike Srbije
Zakon o policiji Republike Srbije
Zakon o potvrdjivanju ugovora izmedju Republike Srbije i crne gore o izručenju
Zakon o vojsci Republike Srbije
Zakon o sudskim vestacima Republike Srbije
Zakon o javnom redu i miru Republike Srbije
Zakon o zastitniku gradjana Republike Srbije
Restitucija zakon o vracanju oduzete imovine i obestecenju Republike Srbije
Novi kodeks profesionalne etike advokata u Republici Srbiji